dilluns, 22 de febrer de 2010

CONSTRUCCIÓ D'UN GLOBUS AEROSTÀTIC

Ara els invitem a construir-ne un, amb unes dimensions molt més petites, per això.


Materials que necessitarem:

- 21 fulls de paper tisú de 50 cm x 75 cm
- Cola
- Tisores
- Filferro flexible d' uns 0.75 mm de diàmetre
- Uns 30 cm de fil de barrilet
- Secció de tubs d'uns 20 cm de diàmetre en forma de "L"
- Una petita reixeta de filferro
- Uns trossos de diari

Normes de seguretat:

- Les precaucions bàsiques durant la construcció del globus són les mínimes a tenir en compte quan es treballa amb tisores i cola.
- Posteriorment, quan aquest estigui acabat i el cremador funcionant, haurà de vigilar-se que possibles espurnes no provoquin cap incendi al caure sobre material inflamable.
- Hauria de disposar-se, a més, d'algun tipus d'extintor petit per estar equipat en cas que el paper del globus entri en algun moment en combustió, i mai sigui alliberat si s'ha incendiat.

Realització pas a pas:

1 - Prendre 3 fulles de paper i enganxar-les de manera que obtinguem una fulla llarga de 50 cm x aproximadament uns 215 cm.

2 - Repetir l'operació amb la resta de fulles fins que tinguem 7 fulles grans (observar que si volem que el nostre globus presenti algun tipus de patró de colors és en aquest moment quan hem de dissenyar-lo).

3 - Doblega les fulles per la meitat de manera que aquestes tinguin 25 cm x 215 cm i retalla-les de manera que una vegada desdoblegades un extrem (que correspondrà a la punta del globus) acabi en punta, l'altre tingui una base de 20 cm, i la part intermèdia sigui més ampla que la resta.

4 - Ja tallades totes amb el mateix patró, utilitza una de base i col·loca sobre l'altra desplaçada entre 10 i 20 mm respecte de la mateixa.


5 - En la part excel·lent posa cola i doblega-la de manera que es tanqui per sobre de l'altra capa perquè ambdues quedin unides.6 - Repeteix l'operació amb una tercera fulla enganxant aquesta sobre el costat que ha quedat lliure de l'anterior.


7 - Vas enganxant consecutivament la resta de fulles de manera que vagis construint una espècie d'acordió on cada capa té un costat enganxat a la inferior i l'altre a la superior. Pren-te el teu temps per a realitzar tot el procés de manera que el desplaçament entre una capa i la següent sigui sempre el mateix, i que no es colin gotes de cola a les zones de paper que no hàgin d' enganxar-se.

8 - Acaba el muntatge enganxant l'extrem lliure de la capa s'apuja del tot amb la de baix de manera que hagis construït una espècie de campana.

9 - Fés un llaç amb el fil a la part superior de manera que el forat d'aquí quedi totalment tancat i que disposis d'on penjar el globus.

Últims passos per a la realització de l'experiment:

10 - Talla uns 45 cm de filferro i fés amb ell una circumferència. Col·loca-la en la part inferior del globus i traça sobre ell el paper de manera que obtinguis una boca inferior estable i més o menys sòlida.

11 - Per a assegurar-te que no existeixen grans fisures en el paper utilitza un secador per inflar el globus i cerca possibles forats (no facis això mai abans de col·locar el filferro, doncs podries cremar la part inferior del globus).

12 - Una vegada acabada la construcció del globus, començarem l'elaboració del cremador. Per això col·locarem la canonada amb el costat llarg vertical i en la seva part superior pegarem la reixeta de filferro per evitar que pugin espurnes cap amunt.

13 - En l'interior del tub, a continuació, podrem col·locar uns papers de diari i calar-los foc de manera que per la canonada comenci a sortir aire calent.

14 - Per inflar el globus hauríem de mantenir-lo quiet a l' aire. Per això podríem subjectar-lo del llaç amb una vara llarga i col·locar-lo damunt del cremador. Aquesta és la fase més delicada de tot el procés, ja que una guspira inesperada o una negligència podries provocar l'incendi del globus.

15 - El globus estarà completament inflat aproximadament durant un minut. A continuació podràs deixar-lo anar i gaudir del vol del teu aparell.

Font:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada